Кључ за Српски језик

L

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

школска 2020/2021. година

 

 

 

 

 

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 Упутство за прегледање

Сваки задатак доноси највише 1 бод.

Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр. зад.

Решење

Бодовање

1.

  ципелу

Тачан одговор

1 бод

2.

  Грађани су испрва сматрали да само изузетни људи могу бити извор пишчеве маште и да се једино о њима могу писати приче.

  Неки од присутних грађана изричито су захтевали од Скитнице да их прикаже у најбољем светлу.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

3.

  пре-ле-те-ти

Тачан одговор

1 бод

4.

  именица

Тачан одговор

1 бод

5.

Глаголски облик:      потенцијал

Лице:                          треће / 3(.) / III (лице) Граматички број:      множина

 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред граматичке категорије лица, тачно напише и категорију граматичког броја, такав одговор се признаје као тачан.

1 бод

0,5 бодова

6.

  изрична

Тачан одговор

1 бод

7.

  субјекат

Тачан одговор

1 бод

8.

непостојано а

једначење сугласника по звучности губљење сугласника

Напомена:

Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као тачан одговор и другачији редослед.

Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен термин непостојано нпр. непостојно, непостојено и сл.

Не признаје се као тачан одговор уколико ученик уместо губљења сугласника напише упрошћавање сугласничких група.

1 бод

0,5 бодова

9.

глаголска (синтагма)

Тачан одговор

1 бод

10.

  непотребно

Тачан одговор

1 бод

11.

  Ћирило и Методије

Тачан одговор

1 бод

12.

Највеће језеро у србији је ђердапско  језеро на реци дунав.

●                  ●                                      ●

Тачан одговор –

1 бод

13.

  Нећу да се расправљам.

Тачан одговор

1 бод

14.

  Наћи ћемо одговарајуће решење.

  Урадићемо добро завршни испит.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова


15.

  Поход на Мјесец

Тачан одговор –

1 бод

16.

  описивање

Тачан одговор

1 бод

17.

  онога што други кажу о њеном изгледу

Тачан одговор

1 бод

18.

  ономатопеја

  персонификација

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

19.

  У песми се преплићу националне теме и религиозни мотиви.

  Лирски субјекат препознаје себе у врлинама својих пријатеља.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

20.

  Кроз доживљај приповедача испричана је прича о пријатељству дечака и пса заснованом на сродности њихових особина.

  Избор пса за приповедача омогућио је да се на необичан начин опишу и истакну дечакове карактерне црте.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

 

Напомене:

1.  Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

2.  Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

3.  Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.

4.  Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са употребом великог и малог слова.

5.  Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не тражи да ученик пише одређеним типом слова.

6.  Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче).

7.  Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

школска 2020/2021. година

 

 

 

 

 

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 Упутство за прегледање

Сваки задатак доноси највише 1 бод.

Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр. зад.

Решење

Бодовање

1.

  ципелу

Тачан одговор

1 бод

2.

  Грађани су испрва сматрали да само изузетни људи могу бити извор пишчеве маште и да се једино о њима могу писати приче.

  Неки од присутних грађана изричито су захтевали од Скитнице да их прикаже у најбољем светлу.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

3.

  пре-ле-те-ти

Тачан одговор

1 бод

4.

  именица

Тачан одговор

1 бод

5.

Глаголски облик:      потенцијал

Лице:                          треће / 3(.) / III (лице) Граматички број:      множина

 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред граматичке категорије лица, тачно напише и категорију граматичког броја, такав одговор се признаје као тачан.

1 бод

0,5 бодова

6.

  изрична

Тачан одговор

1 бод

7.

  субјекат

Тачан одговор

1 бод

8.

непостојано а

једначење сугласника по звучности губљење сугласника

Напомена:

Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као тачан одговор и другачији редослед.

Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен термин непостојано нпр. непостојно, непостојено и сл.

Не признаје се као тачан одговор уколико ученик уместо губљења сугласника напише упрошћавање сугласничких група.

1 бод

0,5 бодова

9.

глаголска (синтагма)

Тачан одговор

1 бод

10.

  непотребно

Тачан одговор

1 бод

11.

  Ћирило и Методије

Тачан одговор

1 бод

12.

Највеће језеро у србији је ђердапско  језеро на реци дунав.

●                  ●                                      ●

Тачан одговор –

1 бод

13.

  Нећу да се расправљам.

Тачан одговор

1 бод

14.

  Наћи ћемо одговарајуће решење.

  Урадићемо добро завршни испит.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова


15.

  Поход на Мјесец

Тачан одговор –

1 бод

16.

  описивање

Тачан одговор

1 бод

17.

  онога што други кажу о њеном изгледу

Тачан одговор

1 бод

18.

  ономатопеја

  персонификација

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

19.

  У песми се преплићу националне теме и религиозни мотиви.

  Лирски субјекат препознаје себе у врлинама својих пријатеља.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

20.

  Кроз доживљај приповедача испричана је прича о пријатељству дечака и пса заснованом на сродности њихових особина.

  Избор пса за приповедача омогућио је да се на необичан начин опишу и истакну дечакове карактерне црте.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

 

Напомене:

1.  Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

2.  Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

3.  Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.

4.  Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са употребом великог и малог слова.

5.  Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не тражи да ученик пише одређеним типом слова.

6.  Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче).

7.  Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

школска 2020/2021. година

 

 

 

 

 

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 Упутство за прегледање

Сваки задатак доноси највише 1 бод.

Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр. зад.

Решење

Бодовање

1.

  ципелу

Тачан одговор

1 бод

2.

  Грађани су испрва сматрали да само изузетни људи могу бити извор пишчеве маште и да се једино о њима могу писати приче.

  Неки од присутних грађана изричито су захтевали од Скитнице да их прикаже у најбољем светлу.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

3.

  пре-ле-те-ти

Тачан одговор

1 бод

4.

  именица

Тачан одговор

1 бод

5.

Глаголски облик:      потенцијал

Лице:                          треће / 3(.) / III (лице) Граматички број:      множина

 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред граматичке категорије лица, тачно напише и категорију граматичког броја, такав одговор се признаје као тачан.

1 бод

0,5 бодова

6.

  изрична

Тачан одговор

1 бод

7.

  субјекат

Тачан одговор

1 бод

8.

непостојано а

једначење сугласника по звучности губљење сугласника

Напомена:

Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као тачан одговор и другачији редослед.

Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен термин непостојано нпр. непостојно, непостојено и сл.

Не признаје се као тачан одговор уколико ученик уместо губљења сугласника напише упрошћавање сугласничких група.

1 бод

0,5 бодова

9.

глаголска (синтагма)

Тачан одговор

1 бод

10.

  непотребно

Тачан одговор

1 бод

11.

  Ћирило и Методије

Тачан одговор

1 бод

12.

Највеће језеро у србији је ђердапско  језеро на реци дунав.

●                  ●                                      ●

Тачан одговор –

1 бод

13.

  Нећу да се расправљам.

Тачан одговор

1 бод

14.

  Наћи ћемо одговарајуће решење.

  Урадићемо добро завршни испит.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова


15.

  Поход на Мјесец

Тачан одговор –

1 бод

16.

  описивање

Тачан одговор

1 бод

17.

  онога што други кажу о њеном изгледу

Тачан одговор

1 бод

18.

  ономатопеја

  персонификација

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

19.

  У песми се преплићу националне теме и религиозни мотиви.

  Лирски субјекат препознаје себе у врлинама својих пријатеља.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

20.

  Кроз доживљај приповедача испричана је прича о пријатељству дечака и пса заснованом на сродности њихових особина.

  Избор пса за приповедача омогућио је да се на необичан начин опишу и истакну дечакове карактерне црте.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

 

Напомене:

1.  Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

2.  Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

3.  Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.

4.  Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са употребом великог и малог слова.

5.  Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не тражи да ученик пише одређеним типом слова.

6.  Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче).

7.  Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

школска 2020/2021. година

 

 

 

 

 

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 Упутство за прегледање

Сваки задатак доноси највише 1 бод.

Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр. зад.

Решење

Бодовање

1.

  ципелу

Тачан одговор

1 бод

2.

  Грађани су испрва сматрали да само изузетни људи могу бити извор пишчеве маште и да се једино о њима могу писати приче.

  Неки од присутних грађана изричито су захтевали од Скитнице да их прикаже у најбољем светлу.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

3.

  пре-ле-те-ти

Тачан одговор

1 бод

4.

  именица

Тачан одговор

1 бод

5.

Глаголски облик:      потенцијал

Лице:                          треће / 3(.) / III (лице) Граматички број:      множина

 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред граматичке категорије лица, тачно напише и категорију граматичког броја, такав одговор се признаје као тачан.

1 бод

0,5 бодова

6.

  изрична

Тачан одговор

1 бод

7.

  субјекат

Тачан одговор

1 бод

8.

непостојано а

једначење сугласника по звучности губљење сугласника

Напомена:

Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као тачан одговор и другачији редослед.

Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен термин непостојано нпр. непостојно, непостојено и сл.

Не признаје се као тачан одговор уколико ученик уместо губљења сугласника напише упрошћавање сугласничких група.

1 бод

0,5 бодова

9.

глаголска (синтагма)

Тачан одговор

1 бод

10.

  непотребно

Тачан одговор

1 бод

11.

  Ћирило и Методије

Тачан одговор

1 бод

12.

Највеће језеро у србији је ђердапско  језеро на реци дунав.

●                  ●                                      ●

Тачан одговор –

1 бод

13.

  Нећу да се расправљам.

Тачан одговор

1 бод

14.

  Наћи ћемо одговарајуће решење.

  Урадићемо добро завршни испит.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова


15.

  Поход на Мјесец

Тачан одговор –

1 бод

16.

  описивање

Тачан одговор

1 бод

17.

  онога што други кажу о њеном изгледу

Тачан одговор

1 бод

18.

  ономатопеја

  персонификација

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

19.

  У песми се преплићу националне теме и религиозни мотиви.

  Лирски субјекат препознаје себе у врлинама својих пријатеља.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

20.

  Кроз доживљај приповедача испричана је прича о пријатељству дечака и пса заснованом на сродности њихових особина.

  Избор пса за приповедача омогућио је да се на необичан начин опишу и истакну дечакове карактерне црте.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

 

Напомене:

1.  Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

2.  Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

3.  Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.

4.  Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са употребом великог и малог слова.

5.  Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не тражи да ученик пише одређеним типом слова.

6.  Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче).

7.  Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

школска 2020/2021. година

 

 

 

 

 

ТЕСТ

                           б           СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 Упутство за прегледање

Сваки задатак доноси највише 1 бод.

Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр. зад.

Решење

Бодовање

1.

  ципелу

Тачан одговор

1 бод

2.

  Грађани су испрва сматрали да само изузетни људи могу бити извор пишчеве маште и да се једино о њима могу писати приче.

  Неки од присутних грађана изричито су захтевали од Скитнице да их прикаже у најбољем светлу.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

3.

  пре-ле-те-ти

Тачан одговор

1 бод

4.

  именица

Тачан одговор

1 бод

5.

Глаголски облик:      потенцијал

Лице:                          треће / 3(.) / III (лице) Граматички број:      множина

 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред граматичке категорије лица, тачно напише и категорију граматичког броја, такав одговор се признаје као тачан.

1 бод

0,5 бодова

6.

  изрична

Тачан одговор

1 бод

7.

  субјекат

Тачан одговор

1 бод

8.

непостојано а

једначење сугласника по звучности губљење сугласника

Напомена:

Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као тачан одговор и другачији редослед.

Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен термин непостојано нпр. непостојно, непостојено и сл.

Не признаје се као тачан одговор уколико ученик уместо губљења сугласника напише упрошћавање сугласничких група.

1 бод

0,5 бодова

9.

глаголска (синтагма)

Тачан одговор

1 бод

10.

  непотребно

Тачан одговор

1 бод

11.

  Ћирило и Методије

Тачан одговор

1 бод

12.

Највеће језеро у србији је ђердапско  језеро на реци дунав.

●                  ●                                      ●

Тачан одговор –

1 бод

13.

  Нећу да се расправљам.

Тачан одговор

1 бод

14.

  Наћи ћемо одговарајуће решење.

  Урадићемо добро завршни испит.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова


15.

  Поход на Мјесец

Тачан одговор –

1 бод

16.

  описивање

Тачан одговор

1 бод

17.

  онога што други кажу о њеном изгледу

Тачан одговор

1 бод

18.

  ономатопеја

  персонификација

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

19.

  У песми се преплићу националне теме и религиозни мотиви.

  Лирски субјекат препознаје себе у врлинама својих пријатеља.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

20.

  Кроз доживљај приповедача испричана је прича о пријатељству дечака и пса заснованом на сродности њихових особина.

  Избор пса за приповедача омогућио је да се на необичан начин опишу и истакну дечакове карактерне црте.

Тачна два одговора и ниједан нетачан

1 бод

Тачан један одговор и ниједан нетачан

0,5 бодова

 

Напомене:

1.  Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

2.  Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

3.  Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.

4.  Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са употребом великог и малог слова.

5.  Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не тражи да ученик пише одређеним типом слова.

6.  Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче).

7.  Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.


Квиз из енглеског језика школске 2021-22

Дана 27. маја 2022. године одржан је квиз на енглеском језику за ученике четвртог разреда, који је организовала и водила наставница енглеског језика Данијела Баштовановић. Такмичиле су се три екипе од по четири ученика из сваког одељења. Уз подршку публике коју су чинили остали ученици четвртог разреда, деца су показала своје знање, креативност и сналажљивост у решавању задатака као што су асоцијације, састављање речи од понуђених слова, корак по корак и одговори на питања.  Најсналажљивији у игри асоцијација били су ученици одељења ИВ-3, што им је и донело победу, а свим учесницима квиза су додељене похвале. 

Рекреативна настава- Рудник школске 2021-22

Иако рекреативну наставу на Руднику практикујемо у 2. разреду, због епидемиолошких мера тада нисмо могли да одемо, па смо одлучили да у 3. разреду наш избор остане на Руднику. Рекреативна је протекла у савршеном реду,а ученици сва три одељења су најзад успела да се упознају и друже на општу радост- Дестинација за сваку препоруку.

наставник разредне наставе:

Милица Јеремић