Продужени боравак

Од 01.09. 2009. године, излазећи у сусрет молбама родитеља, у школи организовано ради једна комбинована група продуженог боравка.

У нашој школи, настава продуженог боравка се није до сада организовала због недостатка простора. Школске 2009/10. године, по први пут ,по добијању одобрења од Министарства просвете, отворили смо једно комбиновано одељење . Школа сваке године упише по три одељења првог разреда , па је реално очекивати да ће интересовање за овим видом организованог рада са децом у школи постојати и надаље .Та потреба је евидентна и код једног броја ученика другог разреда .За сада имамо просторне могућности за само једну групу, што сматрамо довољним за почетак .То уједно гарантује и да ће се рад у боравку реализовати квалитетно и да ће сви циљеви и задаци бити у потпуности остварени.

У школској 2010/11. години у боравку ће се радити по утврђеном плану и програму који је саставни део Годишњег плана школе:

У септембру месецу биће Формиране групе продуженог боравка од ученика првог и другог разреда. Ученици ће бити упознати са дужностима,обавезама, понашањем у школи и на јавном месту.

Током године радиће се на утврђивању и обнављању пређеног градива, изради домаћих задатака, описмењавању ученика; Читању одабраних књига и разговор о њима; Читању одговарајуће штампе;певању обрађених песама; праћењу образовног ТВ програма…

Слободно време биће испуњено, друштвеним играма , играма на снегу , шетњом по околини , разним физичким активностима

У продуженом боравку радиће учитељица ,проф. Разредне наставе .

 

ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА

Деца бораве у адаптираној али пространој и светлој учионици са ламинат подном облогом и новим функционалним намештајем . Постављена је и нова троделна школска табла са фланелографом и бела магнетна табла. Учионица има довољно простора за игру за боравак.Простор је велики. Површина учионице је 50 м2. У склопу школског дворишта налази се и Еко-етно учионица где ученици могу такође реализовати активности везане за продужени боравак.

Школа поседује видео надзор камере које су укључене 24 часа. Ученици су осигурани од крађа а у школи постоји и појачано дежурство.

У оквиру спортских активности, ученици често користе фискултурну салу, као и пространо ограђено школско двориште са више терена које би ученици могли несметано да користе. Велики број активности наставник реализује и у великом школском парку, као и у школској библиотеци која им је увек на располагању.

За рад у продуженом боравку наставник од наставних средстава користи: касетофон, ДВД, ТВ, компјутер, видео бим пројектор и израђују у оквиру својих активности, очигледна наставна средства. Хигијена је на високом нивоу у целој школи, као и у школској трпезарији која је повезана са учионицом. У кухињи ради Сузана Милић – IV степен стручне спреме и поседују курс за сервирке.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Основни циљ продуженог боравка је да се ученици оспособе да сами организују рад и да се наведе да активно учествује у процесу организације рада. Дете развија позитивне међуљудсе односе дружећи се, договарајући се и помажући вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери. На овај начин остварујемо слободну дисциплину, дете је активно, али по засићењу може да промени активност. При томе морамо подсетити да се на почетку морају поставити правила понашања и неговати их. И сами наставници морају бити доследни и придржавати се договорених правила понашања са ученицима. Ученици првог разреда у овакво уређеном простору и раду врло брзо схвате разлику између вртића и школе и прихвате своје обавезе. Након извесног времена они обавезе прихватају пре својих права, која су им максимално задовољена и обавеза поред других и израде домаћих задатака им постане приоритет.

Физичке активности које су такође задовољене у продуженом боравку утичу на правилан раст и развој и позитивно делују на дух и душу детета. Организована физичка активност утиче на развој личности: одлучност, самоконтролу, сналажљивост, оптимизам, понос, храброст, упорност, толеранцију, доследност, самосталност, дисциплину…..

Ученици имају велику природну потребу за кретањем и активностима ове врсте те ће дисциплина бити показатељ када им се та активност треба реализовати. У продуженом боравку кад год осетимо потебу за физичком активношћу можемо је и реализовати на терену, у школском дворишту, фискултурној сали или у учионици ако за то има потребе. Деца треба да што више времена проведу на отвореном, у природи, јер им је свеж ваздух за здравље јако битан. Ученици су активни, скачу, трче, шетају што им треба и омогућити и то је један од циљева продуженог боравка.

Такође, ученици могу своју креативност да покажу и у оквиру музичког и ликовног стваралаштва кроз укључивање у разне изложбе, манифестације, обележавање разних датума итд.

У продуженом боравку такође, постоји могућност и израде домаћих задатака из појединих предмета што се оставља наставнику који ради у продуженом боравку да буде флексибилан.

Продуженом боравку треба прићи крајње савесно и одговорно како би оправдао сврху свога постојања.

РИТАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Продужени боравак деце одвија се у две смене.

Када ученици иду пре подне продужени боравак се организује у времену од 12,00 до 17,00 часова.

Када ученици похађају наставу после подне продужени боравак се организује од 07,00 до 14,00 часова.

Време предвиђено за ручак је увек од 13,00 до 14,00 часова. Ученици поред ручка добијају и ужину у оквиру редовног наставног процеса.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Септембар

Формирање групе продуженог боравка од ученика првог и другог разреда

Часови учења: упознавање ученика са дужностима,обавезама, понашањем у школи и на јавном месту.Упознавање са градивом и уџбеницима које треба савладати.Израда домаћих задатака и утврђивање пређеног градива

Октобар

Часови учења, утврђивање и обнављање пређеног градива.Израда домаћих задатака.Читање одабраних књига и разговор о њима.Праћење образовног ТВ програма

Слободно време : елементарне игре,ликовни прилози, цртање, прављење ликових радова од лишћа и семења. Друштвене игре

Новембар

Часови учења: утврђивање и обнављање пређеног градива, израда домаћих задатака.Рад на описмењавању ученика.Израда таблица сабирања, као и прављење дидактичког материјала за занимљивије и лакше савладавање из математике.Прављење паноа азбуке.Школски образовни ТВ програм.

Децембар

Часови учења: израда домаћих задатака, утврђивање и обнављање, систематизација градива првог полугодишта.Читање одговарајуће штампе.певање обрађених песама.Пратимо образовни ТВ програм

Слободно време :Прављење честитки и украса за Нову годину.Прослава Нове године

Јануар

Часови учења: систематизација градива.Израда домаћих задатака.Читање одабраних књига

Слободно време: игре на снегу,слушање музике.Ликовне илустрације. Светосавска свечаност.

Фебруар

Часови учења: утврђивање и обнављање градива као и израда домаћих задатака.Читање дечијих листова и часописа.Школски ТВ програма.

Слободно време : игре на снегу.Ликовни прилози.Слушање музике.Друштвене игре

Март

непознатих текстова.Израда занимљивих математичких задатака

Слободно време: шетња околином и уочавање промена у природи. Активности везане за физичко васпитање.Гледање ТВ програма

Јун

Часови учења: израда домаћих задатака,утврђивање и обнављање градива. Анализа успеха и владања

Напомена: У школи ради једна група продуженог боравка.

Једну сачињавају ученици првог разреда и са њима ради учитељица Јованка Милошвић