Дечја недеља школске 2022/23.

Дечја недеља у Основној школи „Станко Марић“ у Угриновцима обележена је од 3.10.- 7.10. низом  планираних активности Годишњим планом рада школе. Првог и другог дана разговарало се на часовима Одељеске заједнице о значају Дечје недеље, о правима деце, као и о њиховим жељама, предлозима, очекивањима … Ученици су своје жеље и предлоге писали на папириће, да би исте убацили у кутију у холу школе која је за то била намењена.
   Среда, 5.10.2022. , је била обележена часом цртања у школском дворишту, за све ученике од 1. до 4. разреда. Стазе нашег дворишта украсили су мотиви дечјих цртежа.
   У четвртак, 6.10.2022. на стадиону месног фудбалског клуба „Синђелић“ у Угриновцима организован је крос ученика од 1. до 4.разреда. Све је протекло у спортској и фер атмосфери, а најбржи су награђени пригодним дипломама. 
    Завршетак Дечје недеље обележен је приредбом поводом пријема првака у Дечји савез. Исту су припремили њихови другари, чланови културно-забавних секција разредне наставе. По завршетку приредбе, сви ученици првог разреда су добили Добродошлицу за пријем у Дечји савез у виду плаката. 
   Све активности у оквиру Дечје недеље су протекле по плану , без икаквих проблема.
Tags: No tags

Comments are closed.