Запослени

Директор школе: Ненад Ракић

 

Разредна настава:

Светлана Ђорђевић-Арамбашић – професор разредне наставе
Оливера Митровић- наставник разредне наставе
Јелена Костић- професор разредне наставе
Марица Прокопљевић- наставник разредне наставе
Сања Дукић- професор разредне наставе
Мирјана Антић-Фрлог- професор разредне наставе
Драгана Симић- наставник разредне наставе
Јасна Рашић – професор разредне наставе
Наталија Радовановић- наставник разредне наставе
Мира Прлаиновић- професор разредне наставе
Милица Јеремић- наставник разредне наставе
Душица Сушић – професор разредне наставе

 

Продужени боравак:
Јованка Милошевић – професор разредне наставе

 

Предметна настава:

Данијела Баштовановић – професор енглеског језика
Софија Тричковић – професор српског језика
Жељка Николић – професор српског језика
Милица Стојковић – професор српског језика
Драгана Драгаш – професор енглеског језика
Александра Брајовић-Зороњић – професор енглеског језика
Пламенка Рашковић – професор музичке културе
Ана Гарић – професор ликовне културе
Бранка Јагузовић – професор географије
Мила Гајић – професор историје
Милица Мајсторовић – наставник физике-математике
Милијана Цигановић – професор математике
Снежана Мркаљ – професор математике
Љиља Вучак-Јевџић –професор биологије
Тања Стојановић Јаћимовић – професор хемије и биологије
Данијел Жутић – професор технике и технологије
Милијана Шимурина – професор физичког васпитања
Милорад Туфегџић – професор физичког васпитања
Далиборка Добрица – професор руског језика
Јелена Тодорповић – професор руског језика
Ненад Миланов – професор информатике и рачунарства
Божидар Васић – вероучитељ
Јаворка Лазић – грађанско васпитање

 

Библиотека:

Александра Брајовић Зороњић- професор енглеског језика
Милица Стојковић – професор српског јрзика

ПП Служба:

Весна Ивковић – педагог школе
Бранимир Илић – психолог школе

Техничко особље:

Милка Маћешић -помоћни радник
Васиљевић Драгица–помоћни радник
Ивић Станка–помоћни радник
Гордана Матић – помоћни радник
Сузана Милић – помоћни радник
Татјана Јаковљевић – помоћни радник
Алексић Данијела – помоћни радник


Домари Школе:

Нешић Миленко
Ивица Петрошевић

 

Реч директора

"Korijeni učenja su gorki, ali su plodovi slatki." Aristotel "Znanje je moc!"

Радмила Марчић