Опремљеност школе

Основна школа „Станко Марић“ у Угриновцима је школа која има завидну историјску прошлост.Прва школа отворена је у 18.веку, тачније 1761. године.Кроз историју доживела је у више наврата погроме, Тако су после другог светског рата од школе остали само темељи.По завршетку рата мештани су 1946. године уз помоћ надлежних институција подигли зграду која је и дан данас у функцији васпитно-образовног рада тачније у њој се организује рад са децом предшколског узраста.Школа у Угриновцима носи име по сеоском учитељу који је погинуо у другом светском рату.Садашња школа је наменски изграђена, због повећања броја ученика и данас се у њој одвија настава у 23 одељења, 12 одељења старијих разреда и 11 одељења млађих разреда.Школа раполаже са:

Школском зградом која је грађена од 1983. до 1987. године да би те исте године и почела са радом. Школа располаже са 8 учионица, 3 приручна кабинета, кабинет за техничко и информатичко образовање, информатички кабинет, кухиња, трпезарија, једна адаптирана учионица у којој већ другу годину заредом ради комбиновано одељење ( 1. и 2. разред ) продуженог боравка, две ненаменске просторије у којима је смештена библиотека. Од осталих просторија ту су још: зборница, канцеларије директора, секретара и канцеларија педагошко-психолошке службе.

фискултурном салом изграђеном 1992. године која је саставни део школске зграде, школским двориштем са три спортска терена.

Већ неколико година уназад ради се на томе да се класичне учионице постепено претворе у специјализоване-кабинете.Протекле школске године се и кренуло са реализацијом ове идеје тако што је кабинет за историју опремљен једним већим плазма телевизором а наставници је стављен на располагање и лап-топ који омогућује предавања путем презентације , потпуно нов и савремен приступ реализацији планираних садржаја.Сем активности везане за унапређење образовно васпи тног рада , школа је у току школске 2005/2006. године успела да у сарадњи са са надлежним институцијама издејствује постављање лежећег полицајца испред школе.

Школски простор одговара захтевима који су прописани нормативом Републике Србије.Опремљеност школе наставним средствима је незадовољавајућа што нас онемогућује да у складу са научно-технолошким напретком обављамо свакодневне образовне- васпитне активности.

Комплетно су адаптиране свлачионице за физичко васпитање као и део хола чиме је добијена још једна мања учионица у којој од протекле школске године ради комбиновано одељење продуженог боравка ( 1. и 2. разред )

У априлу месецу преуређен је шири центар Угриноваца , тротоари сређени ,такође су сређени и прилази школи.. Школско двориште се редовно одржава и на томе се ангажују сви запослени почев од помоћног особља до одељенских заједница .

У наредном периоду радиће се на побољшању:

услова за извођење кабинетске наставе одржавању постојећих услова у кабинету информатике

еколошких услова школског дворишта који ће бити у складу са активностима предвиђеним Развојним односно Акционим планом (озелењавање школског дворишта вишегодишњим и једногодишњим биљкама,активности у еко-кутку, постављање кућица за птице);

Поседујемо такође и дигиталну учионицу у којој се на савремени начин одвија настава.

Пољска учионица је стављена у функцију што доприноси квалитетнијој реализацији часова како допунске, додатне наставе и ваннаставних активности тако и једног броја часова редовне наставе.

Школско двориште се плански одржава као и травнат површине озелењавањем и набавком нових садница и сађењем украсног биља. Школа као и читав простор око школе стављени су под видео-надзор.

У Пољској учионици се, према утврђеном распореду , одржавају часови како допунске, додатне наставе и ваннаставних активности тако и један број часова редовне наставе