Програм професионалне орјентације ученика

Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог будућег развоја и будућег живота, развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем кључних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.

Циљ програма је оснаживање ученика осмог разреда у избору средње школе, да самостално донесу одлуку о средњој школи. Кроз различите активности освестити критеријуме у избору средње школе кроз препознавање специфичних могућности, способности, интересовања сваког ученика као и њихово информисање о школама и образовним профилима као и могућностима за даље школовање и запослење које оне нуде.

Подршка ученицима ће бити реализована путем:

  •     Организације ипромоције средњих школа за које су ученици заинтересовани (Фебруар-мај 2019.)
  •     Организоване посете средњим школама (Фебруар-мај 2019.)
  •     Посета Сајма занимања  (Март, април 2019.)
  •     Посета сајму образовањау ОШ „22.октобар“ Сурчин (Мај 2019.)
  •     Промоција НСЗ за заинтересоване ученике и родитеље(2.полугодиште школске 2018/2019.)
  •  Сарадња са школама са територије општине Земун
  • Тест професионалних интересовања за све ученике 8.разреда наше школе