Breadcrumbs


Završni ispit

 

Zvaničan sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja glasi http://www.upis.mpn.gov.rs i na tom sajtu moći ćete da pogledate raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima , koji će biti objavljen 07. jula 2013. godine, a upis učenika u prvom upisnom krugu biće 08. i 09. jula.

Učenici će moći da predaju listu želja za drugi upisni krug 09. jula 2013. godine. Konačan raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima u drugom upisnom krugu biće objavljen 11. jula 2013. godine , a 12. jula 2013. godine je upis učenika u drugom upisnom krugu.

 

 

Vodič za izbor zanimanjaO završnim ispitima

Završni i maturski ispiti u okviru osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja čine važan deo sistema osiguranja kvaliteta obrazovanja.

Završne i maturske ispite polagaće svi učenici koji s uspehom završe osmi razred osnovne, odnosno treći ili četvrti razred srednje škole, a ovim ispitima proveravaju se i ocenjuju znanja i veštine koje su stekli tokom školovanja.

Završni ispit će se postepeno menjati po obimu i strukturi do 2014. godine kada će biti realizovan u punom obimu. Promene se odnose na povećanje broja predmeta koji se polažu i na broj nepoznatih zadataka u testovima: od polaganja samo dva testa iz srpskog-maternjeg jezika i matematike do finalnog završnog ispita 2013/2014. godine, koji će podrazumevati: sve nepoznate zadatke i tri testa - srpski jezik, matematika i zajednički test iz predmeta: istorija, geografija, biologija, fizika i hemija.

Postepenim prelazom izbegavaju se iznenađenja u vezi sa sadržajem i načinom ispitivanja čime se smanjuje nepoznatost i traumatičnost ispita. Rezultati prelaznih rešenja biće detaljno analizirani u cilju njihove evaluacije i unošenja poboljšanja

Završni ispit u osnovnom vaspitanju i obrazovanju je prvi završni ispit sa kojim se učenik susreće tokom svog školovanja. On se polaže na kraju osmog razreda i ima funkciju svedočanstva o usvajanju temeljnih znanja, umenja i kompetencija tokom osnovnog obrazovanja. Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici.

ZAVRŠNI ISPIT U OSNOVNOM OBRAZOVANJU U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

Završni ispit u 2010/2011-oj neće se mnogo razlikovati od dosadašnjih kvalifikacionih ispita za upis u srednju školu. Ovaj ispit će se vrednovati prilikom upisa u srednje škole tako da će završni ispit, od ukupno 100 poena, nositi 40, a uspeh đaka tokom osnovnog školovanja nosiće 60 poena.

Ispit će biti organizovan u junu mesecu, i sastojati se od dva predmeta: srpski odnosno maternji jezik i matematika.

Završni ispit sprovešće se tokom dva dana (jedan dan - jedan predmet). Ispit za svaki predmet trajaće 120 minuta.

Završni testovi imaće 50% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% delimično poznatih zadataka nastalih delimičnom izmenom zadataka i 25% zadataka čiji sadržaji nisu objavljeni u zbirci, dakle nepoznati.

PRILAGOĐENOST ZAVRŠNIH ISPITA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Važno je napomenuti da će Završni ispit biti prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju. Prilagođavanje se vrši zavisno od vrste i stepena smetnje, a prema individualnom obrazovnom planu. Moguće su različite vrste prilagođavanja završnog ispita za ove učenike: prilagođen ispitni materijal (Brajevo pismo, grafičko preoblikovanje, jezičko preoblikovanje, prilagođavanje zadataka, prilagođena oprema, prostorno prilagođavanje....)

 

RAZVOJ MODELA ZAVRŠNOG ISPITA (Proces razvoja završnog ispita –od prelaznog ka finalnom modelu)

1. MODEL ISPITA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Imajući u vidu da se radi o prvoj generaciji učenika koji su učili po novim programima, da su standardi za kraj obaveznog obrazovanja usvojeni 2009. godine, da nastavni programi nisu usklađeni sa standardima, da nisu svi nastavnici imali priliku da nastavu i ocenjivanje usklade sa standardima, prva generacija učenika će u junu 2011.godine polagati završni ispit koji će imati sledeće karakteristike:

• Ispit će se sastojati od dva predmeta: srpski odnosno maternji jezik i matematika

• Završni testovi imaće 50% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% delimično poznatih zadataka nastalih delimičnom izmenom zadataka i 25% zadataka čiji sadržaji nisu objavljeni u zbirci, dakle potpuno nepoznati.

• Za pripremanje učenika za polaganje završnog ispita po programu završnog ispita koristiće se zbirke zadataka. Zbirke zadataka sadrže nizove zadataka kojima se proverava ostvarenost obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja. Određen broj zadataka iz zbirki biće korišćen na završnom ispitu. Zbirku zadataka priprema Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

• Program završnog ispita za 2011. god. biće objavljen tokom prvog polugodišta školske 2010/11. godine.

2. MODEL ISPITA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Druga generacija učenika koja polaže završni ispit takođe polaže ispit iz dva predmeta:srpski odnosno maternji jezik i matematika sa sledećim modifikacijama:

• Testovi će sadržati 25% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% delimično poznatih zadataka nastalih delimičnom izmenom zadataka koji su već objavljeni u zbirci zadataka i 50% zadataka čiji sadržaji i rešenja nisu sadržani u zbirci.

• Program završnog ispita za 2012.godinu biće objavljen do kraja septembra školske 2011/12.godine.

3. MODEL ISPITA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

Treća generacija ili generacija 2012/13. takođe će polagati dva testa, iz srpskog i matematike ali sa sledećim modifikacijama:

• Testovi završnog ispita imaće 25% delimično poznatih zadataka i 75% potpuno nepoznatih zadataka. Poznatih zadataka neće biti.

• Program završnog ispita za 2013. godinu biće objavljen do kraja septembra školske 2012/13. godine.

 

4. MODEL ISPITA ZA ŠKOLSKU 2013/14. GODINU (FINALNI MODEL)

Finalni model primenjivaće se od školske 2013/14. godine. To su sadašnji (u školskoj 2010/2011. godini) učenici petog razreda.

Završni ispit će imati sledeću strukturu i sadržaj:

• Ispit će se polagati upotrebom testa iz predmeta srpski jezik, odnosno maternji jezik, matematika i upotrebom kombinovanog(jednog) testa iz nastavnih predmeta i to: istorija, geografija, bilogija, fizika i hemija. Zastupljenost pojedinačnih predmeta u kombinovanom testu (broj ili procenat zadataka) biće struktuirana prema procentu zastupljenosti u nastavnom planu od petog do osmog razreda.

• Testovi završnog ispita biće sastavljeni samo od nepoznatih zadataka

• Lista standarda odnosno znanja i kompetencija koji će se ispitivati potpuno nepoznatim zadacima biće objavljene do početka školske 2012/2013, dakle kada ova generacija a to je sadašnja generacija petog razreda (u školskoj 2010/2011) započinje sedmi razred

 

NOVINE KOJE DONOSI ZAVRŠNI ISPIT

• Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici. Do sada su kvalifikacioni ispit polagali samo učenici koji nastavljaju obrazovanje u četvorogodišnjoj srednjoj školi.

• Završni ispit sastojaće se u finalnom obliku (šk.2013/14.) iz tri testa: srpski/maternji jezik, matematika i kombinovani test iz nauka (prirodne i društvene)

• Završni ispituje stepen usvojenosti obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja. Reč je o nacionalnim standardima. Dakle, prvi put se postignuća učenika proveravaju u odnosu na postavljene standarde.

• Završni ispit u svom finalnom modelu sastavljen je samo od nepoznatih zadataka

• Završni ispit prilagođen je učenicima sa smetnjama u razvoju

• Rezultati završnog ispita biće korišćeni za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja na nivou pojedinačnih škola, opštine, okruga, školske uprave i na nacionalnom nivou.

• Škole su dužne da organizuju pripremu učenika za polaganje završnog ispita