Breadcrumbs


Zvaničan sajt za upis u srednje škole 2015&16

Zvaničan sajt za upis u srednju školu je http://www.upis.mpn.gov.rs/ na tom sajtu možete proveriti sve podatke u vezi upisa učenika, potrebno je uneti šifru. Na ovom sajtu uskoro će biti objavljeni zvanični bodovi sa završnog ispita. Popunjena lista želja i potpisana od strane roditelja predaje se u školi  26.06.2015. u vremenu od 8 do 16 časova. Lista želja će biti objavljene posle 27. juna ,a raspodela učenika po školama 05.07.2015. Posle objavljenje raspodele učenici nose neophodna dokumenta u školu u koju su raspoređeni na dan upisa. Ukoliko učenik nije raspoređen u prvom krugu neophodno je da se javi školi kako bi bio upoznat sa slobodnim mestima u drugom krugu.

Upisna komisija škole

Ključ iz kombinovanog testa 2014&15

 Obaveštenje u vezi preliminarnih rezultata sa završnog

U skladu sa dopisom Školske uprave Beograd  i Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita, Preliminarne liste sa bodovima škola će objaviti  u  petak 19.juna 2015. godine u 12:00 časova.

 

Ključ iz matematike 2014&15