Izašla je raspodela za II upisni krug školske 2014&15

 

Izašla je raspodela za II upisni krug , ko je ostao neraspoređen može da proveri gde je upisan na sajtu http://www.upis.mpn.gov.rs/

Puno sreće u daljem školovanju

 

Upisna komisija

Objavljena je zvanična raspodela učenika u prvom upisnom krugu školske 2014&15

 

Na zvaničnom sajtu upisa koji se nalazi na sledećoj adresi : http://www.upis.mpn.gov.rs/ objavljena je konačna raspodela upisa učenika u srednje škole. Kada budete otvorili sajt prilikom upisivanja vaše šifre dobićete u kojoj ste školi raspoređeni. Upis u srednje škole biće 6. i 7. jula 2015. Učenici koji nisu upisani u prvom krugu treba da se jave u školu u ponedeljak 6.7.2015.  kako bi popunili novu listu želja za drugi upisni krug.

 

Svim upisanim učenicima želimo puno uspeha u daljem školovanju:)

 

Upisna komisija

Zvaničan sajt za upis u srednje škole 2015&16

Zvaničan sajt za upis u srednju školu je http://www.upis.mpn.gov.rs/ na tom sajtu možete proveriti sve podatke u vezi upisa učenika, potrebno je uneti šifru. Na ovom sajtu uskoro će biti objavljeni zvanični bodovi sa završnog ispita. Popunjena lista želja i potpisana od strane roditelja predaje se u školi  26.06.2015. u vremenu od 8 do 16 časova. Lista želja će biti objavljene posle 27. juna ,a raspodela učenika po školama 05.07.2015. Posle objavljenje raspodele učenici nose neophodna dokumenta u školu u koju su raspoređeni na dan upisa. Ukoliko učenik nije raspoređen u prvom krugu neophodno je da se javi školi kako bi bio upoznat sa slobodnim mestima u drugom krugu.

Upisna komisija škole

Ključ iz kombinovanog testa 2014&15